Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Další informace

Spiraldynamik

Koncept Spiraldynamik® je terapeuticko-pohybový koncept, který umožňuje nové pohledy na lidské tělo a nabízí nové možnosti v terapii, diagnostice a učení pohybu.

Spiraldynamik® nachází využití jak v oblasti medicíny, fyzioterapie i ergoterapie, tak i v oblasti pohybových a sportovních aktivit (např. tanec, jóga, pilates a další sportovní odvětví).

 

Nový pohled na učení pohybu dle principů Spiraldynamik®

Na tělo se díváme z pohledu pólů a jejich vzájemných vztahů, z pohledu principů, které jsou zakódovány v tělesné struktuře. Znalosti 3D anatomie a 3D pohybových možností lidského těla nám pomohou odkrývat příčiny přetížení, bolestí a funkčních změn.
Rozpoznání koordinovaného a nekoordinovaného pohybu je předpoklad k úspěšné terapii.

S 3D aktivními pohyby podporujeme mobilitu, stabilitu a sílu. Jsou to pohyby, které jsou pro tělo známé a pro ten daný pohyb určené, ale často námi nepoužívané. Tím se stává pohyb nekoordinovaný a dochází k nerovnoměrnému zatěžování ať už na úrovni kloubů či svalů.

 

Spiraldynamik ® nám dává „nový návod pro pohyb ve svém těle“

Učíme se vnímání pohybu ve vlastním těle; vědomě vedenému pohybu; jasným impulzům a průběhu pohybu. Učení koordinovaného přes uvědomění si nekoordinovaného pohybu. Vše co se učíme integrujeme do denních činností a pohybových aktivit. A to, že používáme a ukládáme nový pohyb tak „léčíme“. Chceme-li něco změnit musíme to změnit sami ve vlastním těle. Terapie nemá trvalý efekt pokud se nový koordinovaný pohyb nepoužívá. Je to jen na naše vlastní rozhodnutí být koordinovaný a nebo nekoordinovaný, sami pracovat na změně a nečekat, že to bude změněno bez vlastního přičinění.
Chronický problém potřebuje „chronickou“ terapii, a terapie s konceptem Spiraldynamik ®je jedna z mnoha možností, a je to především naše volba a naše zodpovědnost vůči vlastnímu tělu.

autorka textu
Lenka Kazmarová
www.spiraldynamik.cz

Specializace
Funkční obtíže, Gynekologie, Kardiologie, Neurologie, Ortopedie, Pediatrie, Pooperační a poúrazové stavy, Sportovní fyzioterapie, Bolesti páteře, Čelistní kloub, Dechové obtíže, Kolenní kloub, Migrény, bolesti hlavy, Miminka - diagnostika psychomotorického vývoje, terapie, Neplodnost, potíže s otěhotněním, Poruchy lymfatického systému, Přetížení vlivem tréninkové zátěže, Ramenní kloub, Skolióza, Vadné držení těla, Výhřez meziobratlové ploténky, Závratě, potíže s rovnováhou,